เมื่อท่านชนะประมูลแล้วสามารถใช้บริการขนส่งได้ หากซื้อหลายชิ้นสามารถส่งรวมกันได้

ติดต่อสอบถามเรื่องค่าขนส่ง 

โทร : 0840750341

Line : @jcdbyjssr

   ขนส่งรถสีเหลือง คือ ขนส่งสินค้าขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุทีมีน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ประเภท ของใช้เครื่องครัว ของใช้เบล็ดเตล็ด ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น การคิดราคาค่าขนส่ง คิดตามน้ำหนัก หรือขนาดกล่องสินค้า โดยการคำนวนเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  ขนส่งรถสีแดง คือ ขนส่งที่น้ำหนักเกิน 60 กก. ขึ้นไป และสินค้าประเภท ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า โซฟา เครื่องปรับอากาศ และสินค้าที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหายขณะขนส่งได้ เป็นต้น การคิดราคาค่าขนส่ง คิดราคาตามระยะทางของแต่ละจังหวัดเป็นราคาเหมา ขนส่งโดยรถ 4 ล้อ และรถ 6 ล้อ

ค่าขนส่งทั่วไทย
น้ำหนัก กก. ราคา
0 - 0.99 25
1 - 1.99 35
2 - 2.99 45
3 - 3.99 55
4 - 4.99 65
5 - 5.99 75
6 - 6.99 85
7 - 7.99 95
8 - 8.99 105
9 - 9.99 115
10 - 10.99 125
11 - 11.99 135
12 - 14.99 145
15 - 15.99 155
16 - 16.99 165
17 - 19.99 175
20 - 22.99 185
23 - 24.99 195
25 - 26.99 205
27 - 28.99 215
29 - 29.99 225
30 - 31.99 235
32 - 34.99 245
35 - 38.99 255
39 - 39.99 265
40 - 44.99 275
45 - 49.99 285
50 - 51.99 295
52 - 54.99 305
55 - 60 315

*สงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน การณีพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงหรือเกาะขนาดเล็ก

Top